Kurenárska voda v systéme neustále cirkuluje, ohrieva sa a odovzdáva teplo do domu pomocou radiátorov či podlahového kúrenia. Nezávisle od toho, z akého amteriálu je systém skonštruovaný v konečnom dôsledku sa nečistory vytvoria v každom z nich. Často sa dá bežným komplikáciám vyhnúť pravidelným servisom, ktorým zabezpečíte nielen spoľahlivú prevádzku, ale ušetríte aj na prevádzkových nákladoch keďže bude celý systém efektívnejšie fungovať.

1. Znížená efektivita či znížený výkon kotla

Každodenným používaním kúrenia niekoľko rokov má za následok usádzanie vodného kameňa a mechanických nečistôt v potrubí a vo výmenníku tepla. Nielen že sa vodný kameň usádza priamo vo výmenníku, ale zároveň nečistoty z kúrenia zahusťujú vodu, ktorá je v systéme. Hustá voda sa celkovo ťažšie nahrieva a tak musí kotol či tepelné čerpadlo pracovať dlhšie a na vyšší výkon. Tým sa celkovo zvyšujú mesačné náklady a zároveň neustálym navyšovanním výkon sa ohrievače viac ničia.

"Pri čistení sa otestujú všetky komponenty pri plnej záťaži čím sa prejavia aj drobné úniky či chyby v systéme."

2. Hluché miesta na podlahovke a studené radiátory

Zahustená voda v systéme môže potrubia s malým priemerom úplne upchať a znemožniť či čiastočne zamedziť prietok vody. Väčšinou k tomu dochádza na miestach kde sa potrubie redukuje či v kolenách a záhyboch potrubia. V podlahovom kúrení sa to odzrkadlí na nefunkčnej vetve či na studených miestach na podlahe. Pri zníženom prietoku v radiátoroch sa voda nevie poriadne pretočiť a články ostávajú vlažné či od určitej časti úplne studené.

3. Zvláštne zvuky v potrubí

Kúrenie je väčšinou pozapájané z rôznych materiálov - mosadz, pozink, meď, plast, hliník, nerez. Na plastových potrubiach sa vytvára "krusta" vodného kameňa, ktorá sa strháva a vytvára piliny vodného kameňa, ktoré sa obalujú hrdzou či pilinami z kovov v systéme. Pri prietoku v plechových radiátoroch sa môže stať že ich budete počuť ako šuchotanie v radiátoroch. Po usadení nečistôt vo ventiloch je pri vysokom prietoku zas počuť "pískanie" z termostatických hlavíc a redukovaných miest v systéme.

4. Opotrebovávanie obehového čerpadla

Kovové piliny a prakticky akékoľvek nečistoty často nie sú odfiltrované zo systému von pomocou magnetických filtorv. Takéto nečistoty obrusujú lamelu obehového čerpadla, znižujú jeho výkon a môžu ho v najhoršom prípade upchať a motor úplne zničiť.

5. Vytváranie rias v potrubí

Pri zredukovaní prietokov, upchanom potrubí či zlom vyregulovaní podlahového kurenia v systéme vznikajú riasy, ktoré opäť zahusťujú vodu. V kúrení vyhotoveného zo šedého plastu PPR, ktoré nemá vzduchovú bariéru je tento jav najčastejší a zároveň tvorí aj najväčší problém. Riasy vodu zahusťujú a orievač musí vodu dlhšie nahrievať alebo môžu riasy zbytočne zaťažovať obehové čerpadlo čím sa celkovo znižuje životnosť komponentov.

6. "Generálka" celého systému

Pri čistení kúrenia odhalíme všetky možné problémy s kúrením, ktoré nemusia byť pre vás jasne viditeľné, no zubom času by spôsobili vážnejšie problémy a nutnosť vyššej investície či nefunkčnosť kúrenia v tom najpotrebnejšom období veľkých mrazov. Systém skontrolujeme a nastavíme tak, aby dlho fungoval aj po našom odchode.

"Každý systém sa zanáša, vždy závisí od kompletného skonŠtruovania a vyregulovania systému. Odporúčame však systém preventívne prečistiť raz ročne a odhaliť problémy čo nasjkôr pred vytvorením komplikovaných problémov."

7. Prevencia

Nie vždy sa problémy prejavia ihneď. Väčšinou musia problémy pretrvávať istý čas (niekedy aj niekoľko rokov) aby ste si problém všimli alebo aby sa prejavil vo vážnejšej podobe. Veľa krát sú systémy veľmi dobré skonštruované a voda v systéme je zakonzervovaná od prvého spustenia. V takomto prípade na môže jednať o servis na 30minút, ktorý je však pre Vás vždy lacnejší ako odstraňovanie problémov či výmena komponenotv v systéme.

Pociťujete niektorý z uvedených problémov?

Zistite viac o čistení podlahového kúrenia a radiátorov a predídite tak náročným opravám a komplikáciam s nefunkčným systémom.