Austria Czech Hungary Poland Slovakia Sweden


Srdečne ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. Dúfame, že Vám priblíži ponuku našich tepelných čerpadiel, ktoré v súčasnosti nemajú v Európe obdobu. Tepelné čerpadlá OCTOPUS sa môžu montovať v ľubovoľnom ročnom období, zvonku na ploche od 1 do 2,5m2 (v závislosti od výkonu zariadenia). Sústreďovaním čerpadiel je možné ohrievať veľké objekty napr. kostoly, haly, skleníky, ihriská.
Systém podlahového vykurovania je o hrúbke len 1,5 cm pri aplikovaní na starých a nových podlahách, v nových ako aj používaných objektoch.

Záruka firmy Octopus

Ako jedna z mála firiem vyrábajúcich tepelné čerpadlá poskytujeme záruku, že čerpadlo pracuje a získava teplo celoročne, bez ohľadu na počasie, pri vonkajšej teplote až do – 35ºC